Powiadomienie GSM Napad

Autoalarmy » powiadomienie GSM

Cena:399.00
Urządzenie przeznaczone jest do powiadamiania o zdarzeniach w systemach alarmowych lub systemach sterowania za pomocą wysyłanych komunikatów SMS i CLIP, w dowolnej sieci telefonii komórkowej 900/1800/1900 MHz.

Moduł odbiera także komendy SMS, co pozwala zdalnie sterować urządzeniami podłączonymi do jego wyjść.