Fiat CanCheck Radio Blocked Wait

Usługi

Cena:90.00
CanCheck pojawia się jeśli radio nie widzi szyny CAN
szyny komunikacyjnej komputera auta, lub w momenci
przełożenia radia z jednego auta do drugiego.

Typowa usterka:
- CanCheck
- Radio Blocked
- Wait

Radio naprawiamy (usuwamy CanCheck-a) w naszym
warsztacie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym